Nabożeństwa Boże w Komarnie

Po nabożeństwach i lekcjach biblijnych możliwość poradnictwa duchowego.