Zhromaždenia v Komárne

Po bohoslužbách a biblických hodinách, možnosť duchovného poradenstva.