YouTube

Stovky videí s kázňami a svedectvami sú nahrané na YouTube od roku 2012.
Kanál je nezávislý od tejto webovej stránky a pravidelne aktualizovaný s novým obsahom.
Pravidelne sú nové videá nahrávané.

youtube kanál »

YouTube

Kázne

Svedectvá

Biblické otázky a odpovede