Barkóci Sándor

1955-ben született Szlovákiában. Feleségével, Zsuzsannával és hat gyermekével a szlovákiai Komárom városában él.

Keresztyén családban nőtt fel. 15 éves korában döntötte el, hogy az Úr Jézus követője lesz. Ekkor élte át Isten bűnbocsánatát és teljesen Istennek szentelte az életét. Mivel a 70-es években nem volt lehetősége teológiai tanulmányokat folytatni Szlovákiában, a gépészeti szakközépiskola mellett döntött. Tanulmányai befejeztével mester szakoktatóként dolgozott, és több műhelyt is irányított.

1988-ban prédikátori szolgálatra kapott elhívást a szlovákiai baptista egyházba, ahol 15 éven át tevékenykedett. Ebben az időben Budapesten teológiai szemináriumot végzett. Isten megajándékozta azzal a képességgel, hogy magyar nyelven is szolgáljon. 2002-ben Isten evangélista szolgálatra hívta el; ennek keretében igehirdetőként és lelkigondozóként szolgál különböző európai országokban.

Igehirdetései által sok ember találta meg élete értelmét Jézus Krisztusban. A prédikációk és egyéb tudnivalók megtalálhatók az interneten a www.barkoci.com oldalon.

2006-tól evangélistaként és lelkigondozóként együttműködik a Reménység Határok Nélkül alapítvánnyal (Stiftung Hoffnung ohne Grenzen), melynek célja a keresztyén hit és az egymás iránti szeretet támogatása.

További információk az alapítványról és tevékenységéről a www.hoffnung-ohne-grenzen.de oldalon találhatók.